Tamar de Waal over Inburgering

De rechtsstaat beschermt burgers tegen machtsmisbruik door de overheid. Maar hoe zit dat met nieuwkomers? Wanneer mogen zij gebruik maken van deze bescherming? Hoe verhoudt inburgering zich tot de rechtsstaat en de democratie? En waarom gaat dit alle burgers aan? Hierover gaan we in de tweede aflevering in gesprek met politiek filosoof en jurist Tamar de Waal, universitair docent aan de Erasmus School of Law. Ze is gepromoveerd op inburgering met haar belangrijke proefschrift Conditional Belonging.